Wednesday, January 9, 2013

စင္ကာပူမွာ သြားေဆးခန္း ျပမယ္ဆိုရင္

အားလံုး သိၾကတဲ့အတိုင္း မက်န္းမာလို႔ ေဆးခန္းျပရတဲ့အထဲမွာ သြားေဆးခန္း မ်က္စိေဆးခန္းတို႔မွာ ေဆးဖိုး၀ါးခ ေစ်းအၾကီးဆံုးထဲမွာ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စင္ကာပူမွာဆိုရင္ သာပင္ ဆိုးေသးတယ္။ က်န္းမာေရး အာမခံ အင္မတန္ အသံုးမ်ားေသာ ဒီႏိုင္ငံတြင္ပင္ အထူးသျဖင့္ သြားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ က်န္းမာေရး အာမခံ လူအေတာ္မ်ားမွာ မရွိၾကပါ။ သြားက်န္းမာေရး အာမခံအတြက္ ေပးရေသာ လစဥ္ ပရီမီယံေၾကးမွာ ေစ်းၾကီးလွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘယ္ေလာက္ပင္ အခုလို ေစ်းၾကီးေသာ္ျငားလည္း က်န္မာေရးဆိုသည္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတိုင္း မျဖစ္တတ္တဲ့ ကိစၥတစ္ခု။ သည္မွာေတာ့ သြား မ်က္စိ စသည္ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး တစ္ခုခုျဖစ္ တစ္ခုခုျပရသည္ ရွိေသာ္ ျမန္မာ အမ်ားစု လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိေသာ အထာတစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္ျပန္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ျပီး ျမန္မာျပည္မွာ ကုခဲ့ ျပဳျပင္ခဲ့ၾကခ်င္း ျဖစ္သည္။ ကုန္က်သည့္ ေစ်းဖိုး၀ါးခမွာ အင္မတန္မွ ကြာျခားလွသည္ မဟုတ္ပါသလား။

အခုတစ္ေလာ အိမ္က မဒီ သြားေဆးခန္းကို အေခါက္အခါခါ သြားေနရသည္။ သူမ သြားမ်ား ငယ္စဥ္က ျပဳျပင္ခဲ့ရာမွာ ေသခ်ာမႈ မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အခုခ်ိန္မွာ ဒုကၡေပးလာေသာအခါ သြားဆရာ၀န္ႏွင့္ မျပမျဖစ္ ျပရေတာ့သည္။ သူမ လက္ရွိ အလုပ္ မလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ ျပန္က ျပန္လုပ္လို႔ ရေနေသာ္လည္း က်ေနာ္မွ ဒီတစ္ခါ လုပ္တာကေန ေနာင္ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ထပ္ျပန္မျဖစ္ရေအာင္ အစစအရာရာ ေသခ်ာေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဒီမွာလုပ္ဖို႔ ေျပာေလသည္။

သို႔ႏွင့္ မဒီ သည္ ေဆးဖိုး၀ါးခ အတြင္းမွ သူမအတြက္ ေရွာ့ပင္ဖိုး က်န္ေစရျခင္း အေၾကာင္းငွာ ေစ်းသက္သာရာ သက္သာေစေၾကာင္း ေဆးခန္းအေပါင္းတို႔ကို ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ေတာ္မူေလေတာ့သည္။ ဒီၾကားထဲ သြားက နာလာေတာ့ အိမ္နား သြားေဆးခန္းကို ေျပးလိုက္ရေသးသည္။ ေဆးခန္းက ဓါတ္မွန္ရိုက္ရမည္ သြားႏႈတ္သင့္က ႏႈတ္ရမည္ ဆိုလာေၾကာင့္ သူမမွာ မ်က္လံုးေလး ကလယ္ ကလယ္ႏွင့္ နာက နာေသာ္လည္း ေစ်းၾကီးေသာေၾကာင့္ ေခါင္းတခါခါ လုပ္ေနသည္။

ေနာက္ဆံုး ကံေကာင္းေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေကာင္းခဲ့တယ္လို႔ ထင္ရျခင္း အက်ိဳးငွာ သူမသည္ ေစ်းလည္း သက္သာ ၀န္ေဆာင္မႈလည္းေကာင္း ျမန္မာလိုပင္ ေျပာဆို ဆက္ဆံလို႔ရသည့္ ျမန္မာ နပ္စ္မမ်ားရွိေသာ ျမန္မာဆရာ၀န္မ တစ္ေယာက္ ရွိေသာ သြားေဆးခန္း တစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိလိုက္ေလသတည္း။ ဤမွ်ႏွင့္ မျပီးေသး ေနာက္ဆံုး ေဆးခန္းမွ ျမန္မာဆိုလွ်င္ ထပ္၍ ေစ်းပင္ ေလွ်ာ့ေပးသည္ဟု ဆိုလာေသာအခါ အခ်ိဳေပၚ သကာေလာင္း သကဲ့သို႔ ျဖစ္ရေလတည္း။

အကြ်ႏု္ပ္မွာ သူမကို  သြားေဆးခန္းေရာက္လွ်င္ ဆရာ၀န္ကို ပါးစပ္ျဖဲျပကာ အထဲက ျပဳျပင္စရာ ရွိသမွ် သြားမ်ား တစ္ေခ်ာင္းမက်န္ ျပဳျပင္ခိုင္းေစရန္ ၾကိဳတင္ မွာၾကားထားသည္။ ထိုသို႔ေျပာသည့္အတိုင္းပင္ ဆရာ၀န္မွ လုပ္ေဆာင္ေလေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ သူမမွာ သြားေဆခန္းကို သြားေနရသည့္ အေခါက္က လက္ေခ်ာင္း ႏွစ္ဖက္စာ ျပည့္လုနီးေနျပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ သြားႏႈတ္ သြားျပဳျပင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သူမမွာ လုပ္ျပီးျပီးခ်င္း တစ္ရက္ေလာက္ အနည္းငယ္ နာက်င္ရံုကာလြဲျပီး ၾကားဖူးေနက်သလို ေယာင္ျခင္း ကိုင္းျခင္း ဖ်ားနာျခင္း စသည္ မည္သည့္ ျပႆနာ ၾကီးၾကီးမွ် မၾကံဳခဲ့ရေပ။ ေဆးခန္းက ေပးေသာ ေဆးမ်ား ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္တာလည္း ပါပါသည္။ သြားႏႈတ္သည့္အခါတြင္လည္း အခ်ိန္အၾကာၾကီး မယူ ခက္ခဲစြာ ႏႈတ္ရသည့္ သြားပင္လွ်င္ တစ္နာရီပင္ အခ်ိန္မၾကာေၾကာင္း အကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ အေဖာ္လိုက္ သြားရင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ထိုသို႔ ညႊန္းစရာ ေကာင္းေသာ ေဆးခန္းမွာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ျမန္မာသြားေဆးခန္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ လူျဖဴ၊ လူ၀ါ၊ လူညိဳ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု လာေရာက္ ျပသ ကုသၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာ ဆရာ၀န္မ တစ္ေယာက္တည္း ထိုင္ေသာေဆးခန္းလည္း မဟုတ္ေပ။ မိမိက ျမန္မာဆိုလွ်င္ ျမန္မာ ဆရာ၀န္မႏွင့္ ျပလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ေျပာသည့္အတိုင္း လူစံု လာေရာက္ ျပသေသာေၾကာင့္ ေဆးခန္းကို ရက္ခ်ိန္းယူရန္မွာ သံုးပတ္ခန္႔ေတာင္ ၾကိဳတင္ရသည္အထိ ရွိတတ္သည္။ ရက္ခ်ိန္းယူေသာအခါ ေျပာဆိုဆက္ဆံရ အဆင္ေျပေစရန္ ျမန္မာနပ္စ္မ မ်ားႏွင့္ ေျပာလိုလွ်င္လည္း ေခၚေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ျမန္မာနပ္စ္မ အင္မတန္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းၾကသည္။ ဤမွ်ေလာက္ဆိုလွ်င္ ေဆးခန္းႏွင့္ ပက္သက္တာ အေတာ္မ်ား သိေလာက္ျပီ ျဖစ္သည္။

ထိုထိုေသာ ေဆးခန္း၏ အမည္ႏွင့္ တည္ေနရာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူရမွ ျမန္မာ သြားေဆးခန္းႏွင့္ ပက္သက္လွ်င္ ေငြကုန္သက္သာ စိတ္ခ်မ္းသာ အဆင္ေျပေစရန္ အခမဲ့ ေၾကျငာေမာင္းခတ္ ေပးလိုက္ရေလသတည္း

International Dental Centre
No. 6 Gemmill Lane
Singapore 069249

Tel                   65-6372 0082
Fax            :     65-6372 0072
Email         :     admin@idcsg.com
Web           :     http://idcsg.com/
Skype Address          :     idcsingapore
Emergency SMS only :     65-96870775

4 comments:

  1. Noted with thanks ^.^


    SinSin

    ReplyDelete
  2. Bro..ေက်းဇူးပဲဗ်ာ .

    ဲၿမတ္သူ

    ReplyDelete